Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα

«Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης»

Το ΕΚΚΕΕ Παραρτήματος ΑμεΑ Χανίων ( πρώην Θ.Χ.Π. ΧΑΝΙΩΝ ), που εδρεύει στα Χανία, στην οδό Τέρμα Εμ. Πιμπλή, στα πλαίσια στο πλαίσιο του Άξονα 1 Μέτρο 3 του Ε.Π. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» 2007-2013 πρόκειται να υλοποιήσει 3 (τρία ) προγράμματα των οποίων οι καταρτιζόμενοι θα είναι άνεργοι με ελαφριά Νοητική Υστέρηση. Η έναρξη τοποθετείται στις αρχές Μαρτίου. Τα προγράμματα αυτά είναι:

1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, διάρκειας 650 ωρών, για 6 αποφοίτους Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ 

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ, διάρκειας 650 ωρών, για 8 αποφοίτους Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΙΕΚ

3. ΡΑΠΤΙΚΗ, διάρκειας 700 ωρών, για 14 καταρτιζομένους Βασικής Εκπαίδευσης

Κάθε άνεργος καταρτιζόμενος επιδοτείται με εκπαιδευτικό επίδομα 6 ευρώ μικτό ανά ώρα 

ανά ώρα προκατάρτισης-κατάρτισης.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: αίτηση συμμετοχής, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, αντίγραφο τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση, παραπεμπτικό υπόδειξης ανέργου από ΟΑΕΔ, εκκαθαριστικό από την οικεία Δ.Ο.Υ., φωτογραφία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με στα τηλέφωνα 28210 58020, 51162, 28213 41310 και ώρες 8.30 π.μ. έως 2 μ.μ.